33.7 C
Athens
17/07/2024
tvattica.gr
Skoupa
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έτοιμο το σχέδιο για την κοινωφελή εργασία – «Ανοίγουν» 1.500 θέσεις

Κοινοποίηση

Η εφαρμογή του έργου αυτού έχει όφελος. Οι άνθρωποι αυτοί θα προσφέρουν υπηρεσίες στους Δήμους άρα υπάρχει όφελος. Στόχος μας είναι η 1.500 θέσεις να γίνουν 5.000, να κάνουμε επαφές με νοσοκομεία και άλλους φορείς. Χωρις επιβάρυνση για το Δημόσιο. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό πεδίο της έκτισης ποινών καλύπτεται από αναστολή! Αναστέλλεται και φεύγουν!», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιώαννης Μπούγας έχουν δείξει ενδιαφέρον 130 πιστοποιημένοι φορείς και υπάρχουν 1520 θέσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέχρι να βρεθεί η θέση στην οποία ο καταδικασθείς θα κληθεί να παράσχει κοινωφελή εργασία θα παραμένει ελεύθερος, αφού δεν του έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή. «Θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην Αθήνα γιατί δεν εμπλέκονται πολλές κοινωνικές υπηρεσίες» σημείωσε ο κ. Μπούγας απαντώντας στο αν είναι πράγματι εφικτό εντός 30 ημερών να διευθετηθεί το ζήτημα.

«Υπάρχουν 1.520 θέσεις παροχής κοινοφελούς εργασίας. Αν δεν υπάρχει θέση ανοιχτή στον τόπο κατοικίας του κατηγορούμενου, θα κοιτάζουμε για κάποια θέση στην περιφέρεια» ανέφερε ο κ. Μπούγας και συμπλήρωσε πως τα έξοδα διαμονής του κατηγορουμένου θα αναλαμβάνει ο φορέας στον οποία θα παράσχει την εργασία.

Με το νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», εισάγονται πρακτικές και εργαλεία που αποβλέπουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της κοινοφελούς εργασίας.

Ειδικότερα προβλέπεται, για τις ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα 2 έτη, η δυνατότητα μετατροπής τους σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να τον αποτρέψει από την τέλεση άλλων εγκλημάτων.

Για κάθε ημέρα φυλάκισης που θα επιβληθεί, αντιστοιχούν δύο ώρες χρηματικής ποινής, συνεπώς κάποιος που έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δέκα 10 μηνών (300 ημερών), θα πρέπει να παράσχει κοινωφελή εργασία εξακοσίων 600 ωρών.
«Ο συγκεκριμένος τρόπος έκτισης ποινών μέσω του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, θεωρείται ιδανικός για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας μεσαίας κλίμακας, καθώς εξυπηρετεί κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς και η εκτέλεση της ποινής της γίνεται προς όφελος της κοινότητας που υπέστη την εγκληματική προσβολή, καθότι επιδιώκεται να καταδειχθεί, στον μεν δράστη το κοινωνικά επιβλαβές της πράξης του, στη δε κοινωνία, ότι υπάρχει και άλλη λύση για την καταστολή της παραβατικότητας και την επίτευξη του σωφρονιστικού χαρακτήρα της ποινής, πιο αποτελεσματική, από τον εγκλεισμό του δράστη στη φυλακή»αναφέρει το υπουργείο.

Ταυτόχρονα, με την υπ΄αριθμ. 56169/12-12-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ορίζονται οι Φορείς – Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. – στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία, η οργάνωση, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας, ο ψηφιακός μηχανισμός υλοποίησής της καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Πλέον, διευρύνεταιο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης μέσα από τη λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η ψηφιακή πλατφόρμα με συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση, θα παρέχει στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής σαφή και πλήρη εικόνα για τα στοιχεία του κάθε Φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται με αναλυτική περιγραφή τους.

Πώς θα λειτουργήσει

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία. Καθημερινά εντάσσονται στην πλατφόρμα δεκάδες φορείς, που καλύπτουν όλο το δικαστικό χάρτη όλης της χώρας, παρέχοντας επαρκή αριθμό θέσεων σε 339 κατηγορίες απασχόλησης.

Η έγκριση των υπό ένταξη φορέων με την ταυτόχρονη πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου προς τούτο, γίνεται από συσταθείσα κατά τις προβλέψεις της ΚΥΑ, επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών Αθηνών και έχει ως αντικείμενο τη γενικότερη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού και την τεχνική υποστήριξη και λειτουργική αναβάθμιση της πλατφόρμας.

Μόλις καταστεί εκτελεστή η δικαστική απόφαση που επιβάλλει κοινωφελή εργασία, κοινοποιείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Η τελευταία δημιουργεί ατομικό φάκελο του καταδικασθέντος, στον οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα έγγραφα καθώς επίσης τον καλεί, σε δια ζώσης επικοινωνία, προκειμένου μέσω προσωπικής συνέντευξης, να ληφθεί το κοινωνικό ιστορικό του και να αξιολογηθούν τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε η πρόταση επιλογής του φορέα από τον αρμόδιο επιμελητή κοινωνικής αρωγής να είναι κατάλληλη και εξατομικευμένη.

Στη συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση (μέσω φόρμας της ψηφιακής εφαρμογής) που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, ο οποίος αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α του τόπου παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας, την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον Φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της παροχής, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία.

Μετά την επιλογή του Φορέα παροχής Κοινωφελούς Εργασίας συνάπτεται το Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας μεταξύ του καταδικασθέντος και του Φορέα, το οποίο συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και η Υ.Ε.Κ.Α. (του τόπου παροχής Κοινωφελούς Εργασίας), ήτοι ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής που ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας.Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη παροχή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής.
Μετά την ολοκλήρωση της κοινωφελούς Εργασίας η ΥΕΚΑ υποβάλει αναφορά ολοκλήρωσης στον Εισαγγελέα του τόπου εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η παροχή εργασίας αναιτιολόγητα διακοπεί ή παρέχεται πλημμελώς, ειδοποιείται ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, ο οποίος δύναται, ανάλογα και με τη βαρύτητα της παραβίασης, να ανακαλέσει το ευεργέτημα και να παραγγείλει την πραγματική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Εξετάζεται το «βραχιολάκι» για να τηρούνται οι όροι

Σε ερώτηση που δέχτηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά με τις πρόσφατες υποθέσεις που καταδικασμένοι κατηγορούμενοι δεν τηρούν τους όρους που τους επιβλήθηκαν και αν αυτή η κατάσταση έχει προβληματίσει το υπουργείο, απάντησε:«Έχουμε μια συνεργασία με το υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε πρώτη φάση θελουμε να διευρυνθεί ο θεσμός της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο μη εφαρμογής των περιοριστικών όρων. Η εκτίμηση κόστους θα είναι παρά πολύ χαμηλή. Το μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία είναι μην εγκληματείτε δεν είναι υποχρεωτικό!».

http://newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αττική: Ποια είναι και πώς δρούσε η συμμορία «Μαραντόνα» που εισέβαλε σε βίλες

Επίσημη επίσκεψη Φίλιππου Φόρτωμα στο Φανάρι και στην ελληνική κοινότητα Κωνσταντινούπολης

Κρήτη: Κοιμόταν δύο μέρες σε εγκαταλελειμμένο όχημα η 13χρονη που κατήγγειλε τον πατέρα της

Τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα 

Πολιτική Προστασία: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

«Δράκος των Εξαρχείων»: Εισαγγελική έρευνα για τη μη τήρηση των περιοριστικών όρων του